INDALA SCHOOL OF ARCHITECTURE

Kai. Bhaskarrao Mahajan Samajik, Sankrutik, Shaikshnik Santha's

INDALA SCHOOL OF ARCHITECTURE

(APPROVED BY COA, DTE, & AFFILIATED TO UNIVERSITY OF MUMBAI), DTE CODE : AR 3507

Result

Sr No Name
1
SEM 1
2
SEM 2
3
SEM 3
4
SEM 4
5
SEM 5